top of page

Działalność

Parafia to my wszyscy, to każdy z nas.
Każdy z nas może włączyć się w czynną służbę w Kościele
i czerpać z Jego dóbr.
Ministranci

​Zaszczytem jest służyć Chrystusowi, zatem zapraszamy do pełnienia służby liturgicznej, zarówno chłopców jak i dziewczynki.  Wchystkich chętnych, a jeszcze nie obeznanych z tematem lub z naszą wspólnotą prosimy o kontakt z księdzem.

 

 

Domowy Kościół
SHAPE

 

Rodzinna gałąź Ruchu Światło - Życie, gromadząca małżonków na spotkaniach formacyjnych wzmacniających wzajemne relacje małżeńskie, rodzinne i przede wszystkim relacje z Bogiem. Nasza grupa ma charakter otwarty, zatem zapraszamy wszystkich chętnych. Aby dołączyć można zgłaszać się do księdza lub do animatorów - Justyny i Przemka Balickich.

 

dk_edited_edited_edited_edited.png
Schola SHAPE

 

Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek i doświadczenie wokalne do naszej scholi, która co niedzielę pomaga w śpiewie podczas liturgii. Zapraszamy także profesjonalistów oraz muzyków, bowiem naszym celem jest chwalenie Boga śpiewem i muzyką najlepiej jak potrafimy. Próby przed każdą mszą o godzinie 16.30.

Reception - agapa

​Agapy to czas świętowania przy zastawionym stole, czas integracji z parafią, ale także szerzej - ze społecznością polskojęzyczną. Receptions organizowane są kilkakrotnie w ciągu roku w sali spotkań obok kaplicy. Za każdym razem potrzebne są pomocne ręce do ustawiania i nakrywania stołów, serwisu oraz przygotowania w domu smakołyków na wspólny stół, a także do posprzątania sali po agapie.

 

Czytania mszalne

Posługę lektora w czasie mszy może wykonywać każdy z nas. Każdy bowiem potrafi czytać i każdy powołany jest do szerzenia Słowa Bożego. Zapraszamy zatem do zgłaszania się przed mszą do wybranych czytań lub psalmów. Z tekstami można zapoznać się wcześniej

Caritas i 1%


W ostatnią niedzielę każdego miesiąca przekazujemy naszą "tacę" na pomoc innym. Można zgłaszać propozycje organizacji i osób którym warto pomóc wysyłając maila do naszego kapelana. Także wśród nas są ci, którzy potrzebują pomocy, którzy byli lub nadal są częścią naszej SHAPE’owej wspólnoty. Ich wszystkich prezentujemy w linku                   .

bottom of page