top of page

Nowi parafianie

Witajcie w naszym gronie!

Przyjazd na nowe miejsce służby wiąże się z wyzwaniami, które z jednej strony radują, ale mogą również przynosić kłopoty. Na drodze życia, w nowym środowisku istotną rolę odgrywa wspólnota, w której możemy znaleźć oparcie, życzliwą pomoc i radę. Tutaj możemy poznać nowych przyjaciół i znajomych.

 

Nasza polska wspólnota gromadzi się w każdą niedzielę na mszy świętej w Shape International Chapel oraz w soboty w JFC Brunssum International Chapel. Tutaj spotykamy się, by wspólnie chwalić Boga, ale także by porozmawiać i pobyć ze sobą przy kawie i smacznym cieście.

Organizowana jest katecheza dla dzieci i młodzieży, pielgrzymki dla dorosłych i dni skupienia dla wszystkich. Rodziny mogą skorzystać ze spotkań formacyjnych we wspólnocie Kościoła Domowego.

 

Chciałbym prosić o kontakt wszystkich, którzy chcą naszą wspólnotę współtworzyć.

bottom of page