top of page

Domowy Kościół

dk_edited_edited_edited_edited.png
534px-Fos_dzoe_edited.png

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie,

która pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu,

uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny.

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”


Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych darami, narzędziami lub zobowiązaniami. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zdziałania formacyjne oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w niewielkiej grupie formacyjnej zwanej potocznie kręgiem, odpowiednim środowiskiem do wzrostu wiary.

 

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi we własnej rodzinie, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, ponieważ będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”

Zaczerpnięte ze strony www.dk.oaza.pl

 

s03.JPG

Wspólnota Domowego Kościoła działająca przy SHAPE ma charakter otwarty i zaprasza wszystkie małżeństwa, które chciałyby pogłębić swoje wzajemne relacje i przede wszystkim relacje z Bogiem. Dla niektórych par jest to pierwsze spotkanie z formacją małżeńską i wprowadzenie w duchowość Ruchu Światło-Życie, którą będą mogli kontynuować po powrocie do Polski w docelowych kręgach - grupach formacyjnych. Dla małżeństw, które podjęły już wcześniej pracę w Domowym Kościele lub w innych wspólnotach jest to możliwość kontynuowania formacji na czas zamieszkania w Belgii. Naszą formację prowadzi wybrana para animatorów pod okiem kapelana, który pełni rolę opiekuna kręgu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domach poszczególnych małżeństw w niezwykle rodzinnej atmosferze, którą odczuwamy tym bardziej, że z dala od swoich biologicznych rodzin. Więzi, które w naszej wspólnocie się zawiązują, pozostają na lata, ugruntowane zmaganiami z codziennością na ziemi belgijskiej, podobnymi doświadczeniami i wspólnymi wyjazdami na rekolekcje i na wakacje oraz zaangażowaniem w życie parafii.

Zapraszamy by do nas dołączyć i przekonać się jak na prawdę wygląda nasza wspólnota i formacja. Nie ma konieczności nigdzie się zapisywać, wystarczy przyjść. Czekamy :)

​​

 

 

 

 

bottom of page