top of page

Pandemia covid-19 spowodowała wiele zmian w naszej codzienności, nawet po powrocie do życia społecznego. Jedną z nich jest wyłączenie z użytku wielu budynków publicznych w SHAPE, w tym także kaplicy, która dostępna jest tylko w minimalnym stopniu, bez możliwości gromadzenia się na liturgii. Szukając rozwiązania w tej nietypowej sytuacji, trafiliśmy do parafii w Jemappes, która z życzliwością udostępniła nam swój piękny kościół. Pierwsza polska msza dla naszej społeczności odbyła się w niedzielę 6 września pod przewodnictwem księdza Grzegorza Przewrockiego, naszego nowego kapelana.

Msze święte

w Jemappes

fot. Justyna Balicka

bottom of page