top of page

Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas szczególną okazją do spotkania w gronie polonijnym nie tylko związanym z SHAPE. Jak co roku w naszych uroczystościach uczestniczyli goście z polskiej dyplomacji, wojskowości oraz polskiej emigracji zamieszkującej Belgię. I chociaż charakter tego wieczoru był oficjalny, jednak była to bardzo nasza uroczystość, rozpoczęta mszą świętą w intencji Ojczyzny, po której odbyło się spotkanie w Event Center. Tę część spotkania uświetnił występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej w SHAPE, które w pięknych słowach opowiedziały czym dla nich jest Ojczyzna. Ten wieczór dla Szkoły Polskiej był także wyjątkowy ze względu na wybór patrona szkoły, na którego wybrano panią gen. bryg. Elżbietę Zawacką.

Święto Niepodległości

w SHAPE

fot. Wioletta Rogińska, Justyna Balicka

bottom of page