top of page

Drugiego września powitaliśmy nowy rok szkolny w Polskiej Szkole. Wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli obecny był także Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy SHAPE pan Gen. Zenon Brzuszko oraz ksiądz ppłk Paweł Piontek, który udzielił wszystkim dzieciom błogosławieństwa na kolejne miesiące nauki i poświęcił ich przybory szkolne i plecaki. Przedstawił także naszą nową katechetkę panią Bernadettę Gronek.

Rozpoczęcie roku

szkolnego 2019/20

fot. Wioletta Rogińska, Justyna Balicka

bottom of page