top of page

Schola

Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek
i doświadczenie wokalne do naszej scholi, która co niedzielę pomaga w śpiewie podczas liturgii. Zapraszamy także profesjonalistów oraz muzyków, bowiem naszym celem jest chwalenie Boga śpiewem i muzyką najlepiej jak potrafimy.
Nasze muzykowanie podczas mszy jest swego rodzaju służbą, która pomaga innym modlić się śpiewem. "Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów".
Korzystamy ze śpiewników Otwórzcie serca wydanie 2016 - czerwone. Śpiewnik dostępny jest również w internecie:
Inspiracja na niedzielę

Wejście: ...

Ofiarowanie: ...

Komunia: ...

Uwielbienie: ...

Rozesłanie: ...

Niedziela ...
bottom of page