2.JPG
bpp.jpg
Nowy biskup polowy
Wiesław Lechowicz

Ks. dr Wiesław Lechowicz urodził 22 grudnia 1962 r.

w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1981 roku ukończył

szkołę średnią (I LO w Tarnowie) i po złożeniu

egzaminu dojrzałości  wstąpił do Wyższego

Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia

kapłańskie otrzymał 24 maja 1987 roku z rąk Biskupa
Tarnowskiego Jerzego Ablewicza. 

Po święceniach pracował jako wikariusz przez 4 lata

w Krościenku nad Dunajcem, a następnie przez 1 rok

w parafii św. Jadwigi w Dębicy. Po zwolnieniu

z obowiązków w macierzystej diecezji w 1992 roku

został skierowany na studia specjalistyczne z teologii

pastoralnej w Ateneo Romano della Santa Croce.

W roku 1994 zdał egzamin licencjacki nt.: Il concetto

di comunicazione e la sua ricezione nel magistero

di Giovanni Paolo II, dwa lata później obronił rozprawę

doktorską pt.: Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione. Po powrocie ze studiów pracował jeden rok w parafii św. Mikołaja w Bochni a następnie w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. W 1997 r. zostały mu powierzone wykłady z homiletyki a potem także z teologii pastoralnej w Wydziale Teologicznym w Tarnowie. W roku 1998 został mianowany kapelanem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, a po zwolnieniu z tej funkcji we wrześniu 1999 roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W dniu 24 lutego 2004 roku Biskup Tarnowski powierzył Mu obowiązki rektora tegoż Seminarium. W trakcie swoich obowiązków w Seminarium podjął studia z prawa kanonicznego w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które sfinalizował w 2002 r. obroną pracy licencjackiej pt.: Kanoniczna organizacja stałej formacji duchowieństwa w diecezji tarnowskiej w latach 1917-2000. Studium porównawcze kościelnego prawa powszechnego, ogólnopolskiego i tarnowskiego - diecezjalnego.

Oprócz obowiązków powierzonych w macierzystej diecezji podejmował pracę w ramach Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007. W dowód uznania za gorliwą pracę, na wszystkich odcinkach, które były mu powierzane Ojciec Święty Benedykt XVI nadał mu godność kapelana Jego Świątobliwości. 

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dra Wiesława Lechowicza biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając Mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął w dniu 16 lutego 2008 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca. 

Podczas 256. zebrania plenarnego KEP w Przemyślu, 15 października 2011 r. został wybrany przez biskupów na Delegata Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 

  

15 stycznia 2022 r. papież Franciszek mianował go biskupem polowym. 

  

Oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa 
notariusz kurii biskupiej Ordynariatu Polowego

lechowicz.jpg

fot. episkopat.pl

Spotykamy się
na cotygodniowej Eucharystii w języku polskim w East Chapel
o godz. 12.30.
Msze Święte

w każdą niedzielę

Msze święte po polsku

MONS

kościół Saint Nicolas,

rue d'Havré 107

czwarta sobota miesiąca godz. 16.30

RESSAIX

Polska Wspólnota Katolicka

Avenue de la Nouvelle Synthèse 15, Binche

każda niedziela i święta godz. 10.00

HAUTRAGE-ETAT

kościół Sacré Coeur, Rue de l'Eglise, Saint-Ghislain

druga i piąta niedziela miesiąca godz. 9.00

szczegóły

Wydarzenia
DSC_0589_1_edited.jpg

Pierwsza Komunia Święta w Jemappes

W dwie kolejne niedziele 9 i 16 maja dzieci z naszej wspólnoty przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej. Ten moment zostanie na zawsze w naszych sercach, naznaczony wytycznymi z powodu covid-19, bez gości, rodziny i bez przyjaciół, skromny, a jednak piękny, jedyny, wyjątkowy.

IMG_4527_edited.jpg

Bierzmowanie w warunkach pandemii

Aby zachować obowiązujące przepisy sanitarne, bierzmowanie w tym roku zostało zorganizowane w 5 grupach. Determinacja ks. kapelana Grzegorza Przewrockiego, aby mimo utrudnień bierzmowanie odbyło się w tym roku, poświęcenie pani Bernadetty Gronek w przygotowanie młodzieży, starania wielu osób w organizację, przychylność wspólnoty z Jemappes, są budującym świadectwem żywej wiary i oddania Bogu. Dziękujemy! Galeria w przygotowaniu.

87E10774-A281-441F-A7DF-3A400D2B4E37_edited.jpg

Podziękowania dla księdza Pawła Piontka

Sytuacja epidemiczna spowodowała, że nie mogliśmy godnie pożegnać naszego poprzedniego kapelana ks. Pawła Piontka. W dniu 30 października br. Zastępca Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy SHAPE Pan płk Paweł Marcinkowski, podczas swojego pobytu w Poznaniu i podziękował za ogromny trud, zaangażowanie i pełnioną przez lata posługę duszpasterską księdzu Pawłowi.

image1.jpeg

Msze w Jemappes

Utrudnienia spowodowane przez covid-19 zmusiły nas do znalezienia tymczasowego miejsca na sprawowanie liturgii dla naszej społeczności. Pierwsza polska msza w Jemappes odbyła się w niedzielę 6 września pod przewodnictwem księdza Grzegorza Przewrockiego, naszego nowego kapelana.

IMG_8218_edited.jpg

Świąteczna Paczka 2019

W tym roku przyłączyliśmy się do akcji Świąteczna Paczka wspomagając podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach prowadzonego przez Siostry Dominikanki. Wiele osób z naszej wspólnoty włączyło się w przygotowanie paczek zaspokajających indywidualne potrzeby i marzenia innych.

IMG_7949_edited.jpg

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas szczególną okazją do spotkania w gronie polonijnym nie tylko związanym z SHAPE. I chociaż charakter tego wieczoru był oficjalny, jednak była to bardzo nasza uroczystość, rozpoczęta mszą świętą w intencji Ojczyzny.

IMG_7609_edited.jpg

Kawiarnia małżeńska

W październiku Reception Hall zamienił się w nastrojową kawiarnię dla małżeńst, aby w codziennym pośpiechu i rutynie znaleźć nieco czasu na coś extra dla żonyi dla  męża. Przy muzyce i kawie, w kameralnej atmosferze rozmawialiśmy przede wszystkim na temat różnic i podobieństw w naszych małżeństwach. Mini warsztaty oparte na dialogu, a zorganizowane przez Kościół Domowy.

IMG_7609_edited_edited.jpg

Wydarzenia z ubiegłych lat